Advokatfirman Per Karlsson & Co

Svenska | English

Advokat Per Karlsson

Möt advokat Per Karlsson

Partner

Möt advokat Per Karlsson

Partner

Per var chefsjurist på Konkurrensverket 2011–2018. Innan dess arbetade han privat i nästan tio år på Advokatfirman Vinge.

Han var rättssakkunnig och arbetade med EU- och konkurrensrättsfrågor i  närings- och handelsdepartementet 1995–2000, vilket även innefattade arbete i Bryssel.

Han har varit expert och sekreterare i ett tiotal statliga utredningar inom konkurrensområdet. Per har lång och stor erfarenhet av processer inom det svenska domstolsväsendet samt från EU-domstolarna.

Erfarenheten av rättstvister omfattar alla typer av konkurrensrättsliga ärenden såsom kartellärenden, fusioner och dominansmissbruksfall.

Han har varit involverad i många fusionskontrollanmälningar till Konkurrensverket, EU-kommissionen och andra konkurrensmyndigheter.

Han är också specialiserad på de svenska reglerna om konkurrensbegränsande offentlig säljverksamhet.

Expertis

Utbildning

Uppsala universitet, jur kand, 1988

Språk

Kontakt

Publicerade böcker

Medlemskap