Advokatfirman Per Karlsson & Co

Svenska | English

EU-, konkurrens- och upphandlingsrättsliga tjänster

Advokatfirman Per Karlsson & Co

Advokatbyrån erbjuder ett omfattande utbud av kvalificerade och högprofilerade EU-, konkurrens- och upphandlingsrättsliga tjänster inom alla typer av marknader och affärssektorer.

De konkurrensrättsliga tjänsterna omfattar juridisk rådgivning om samarbete mellan företag, anmälningar om företagskoncentrationer, förvärvsstrategier, utredningar av och klagomål till konkurrensmyndigheter om karteller eller dominansmissbruk, interna utredningar, gryningsräder, hearings, konkurrenspolicys, utbildningar, program för regelefterlevnad, domstolsförfaranden, rättstvister, skadestånd, skiljeförfaranden.

Inom området offentlig upphandling kan byrån erbjuda stöd genom hela transaktionen, inklusive förberedelsefasen, upphandlingsfasen samt uppföljning och genomförande av det offentliga kontraktet. Vi bistår med strategiskt stöd som täcker alla juridiska och praktiska delar som ingår i den offentliga upphandlingsprocessen.

Byrån erbjuder också en mängd olika tjänster avseende nya marknadsavregleringar både på EU- och nationell nivå och inom alla typer av EU-lagstiftning, inklusive inre marknaden och statsstödsfrågor.

Per Karlsson

Tommy Pettersson

Anders Asplund

Binny Deb Roy

Victoria Smith Lind

Vi fokuserar på konkurrens, offentlig upphandling och EU-rätt

Våra tjänster

Konkurrensrätt

Bistå klienter med rådgivning avseende förbud mot karteller och missbruk av dominerande företag, inklusive:

Rådgivning avseende företagsförvärv, inklusive:

Vi arbetar också med klienter för att förhindra överträdelser av de strikta reglerna i konkurrenslagstiftningen och istället säkerställa efterlevnad, inklusive:

Vi är också specialiserade på de svenska reglerna kring konkurrensbegränsande offentlig säljverksamhet, både ur ett policy- och praktiskt perspektiv.

Vi har omfattande erfarenhet av tvister avseende alla aspekter av konkurrensrätten.

Offentlig upphandling

Stöd genom hela transaktionen, inklusive förberedelsefasen, upphandlingsfasen och uppföljning och realisering av det offentliga kontraktet, inklusive:

Domstolsförfaranden, inklusive:

Strategiskt stöd som omfattar alla rättsliga och praktiska delar som ingår i den offentliga upphandlingsprocessen, bland annat följande:

Tidslinje

Tillsammans representerar Per, Tommy och Anders definitivt ett av de mest erfarna EU-, konkurrens- och upphandlingsjuridiska teamen på den svenska marknaden.

Medarbetare

Möt advokat Per Karlsson

Partner

Möt advokat Per Karlsson

Partner

Möt advokat Tommy Pettersson

Partner

Möt advokat Tommy Pettersson

Partner

Möt councel Anders Asplund

Möt counsel Anders Asplund

Möt Senior Associate Binny Deb Roy

Möt Senior Associate Binny Deb Roy

Möt Associate Victoria Smith Lind

Möt Associate Victoria Smith Lind

Kontor

Nybrogatan 6, Stockholm

Postadress

Box 5855
102 40 Stockholm

Org. Nummer 559163-2186